Официальный сайт
Адрес райисполкома:
231430, г.п. Кореличи,
пл. 17 Сентября, 9
Электронная почта:
korelichi@mail.grodno.by
Телефон: 8-(1596)-2-18-24
Факс: ***

13 ноября 2017

Навукова-практычная канферэнцыя «XII Карэліцкія краязнаўчыя чытанні» сабрала ў Карэлічах больш за два дзясяткі навукоўцаў

 
Навукова-практычная канферэнцыя «XII Карэліцкія краязнаўчыя чытанні» па традыцыі прайшла пры падтрымцы Нацыянальнай Акадэміі Навук Беларусі і Інстытута гісторыі.

З дакладамі выступілі 


Хартановіч Уладзімір Уладзіміравіч, настаўнік гісторыі
СШ № 32 г. Мінска, археолаг (Мінск). Тэма даклада: «Новыя стаянкі каменнага веку Уша II і Уша III Карэліцкага раёна».

Лакіза Вадзім Леанідавіч, намеснік дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі па навуковай рабоце, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск)

Тэма даклада: «Новыя археалагічныя аб’екты 2017 г. з ваколіц г.п. Мір Карэліцкага раёна у святле ўдасканалення заканадаўства ў вобласці выратавальных (ахоўных) даследаванняў».

Радаман Андрэй Аляксандравіч, навуковы супрацоўнік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Мінск).

Тэма даклада: «Род Вобрынскіх у Навагрудскім павеце ВКЛ у першай палове ХVII ст.»

Глінскі Яўген Станіслававіч, вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, магістр гістарычных навук (Мінск).


Тэма даклада: «Род Пантусовічаў (Пантусаў) у Навагрудскім ваяводстве (канец XV – XVIII стст.): паходжанне, грамадскае і маёмаснае становішча».

Доўнар Аляксандр Барысавіч, загадчык аддзела крыніцазнаўства і археаграфіі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Шкоды, які “напаткалі” маёнтак Карэлічы ў сярэдзіне ХVII ст.»

 Яраш Аляксандр Вячаслававіч, старшы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка «Нясвіж», аспірант Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы (Нясвіж).

Тэма даклада: «Узаемадносіны жаўнераў Карэліцкага гарнізону з мясцовым насельніцтвам: збіццё ўніяцкага святара ў 1739 г

Сурскі Ягор Дзмітравіч, аспірант Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).Тэма даклада: «Правілы і традыцыі правядзення гандлёвых аперацый у маёнтку Карэлічы ў канцы ХVII – ХVIII ст.».

Ганецкая Ірына Уладзіміраўна, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Археалагічныя даследаванні палаца Святаполк-Мірскіх у Міры ў 2016–2017 гадах».

 Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч, дацэнт кафедры Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Мінск).

Тэма даклада: «Падаткаабкладанне сялян маёнтка Карэлічы ў першай палове XIX ст.»

 Кароль Маргарыта Міхайлаўна, старшы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі, магістр гістарычных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Захаванне каталіцкай ідэнтычнасці сярод пераведзенага ў праваслаўе насельніцтва Навагрудскага павета (другая палова ХІХ – пачатак ХХ ст.)».

Вавренюк Ирина Ильинична, менеджер ООО «Инвест–Софир» (Брест).

Тема доклада: «Еврейские ремесленные мастерские в Кореличах (1921–1939 гг.)»

Новицкая Ольга Васильевна, заместитель директора по научной и просветительской работе музея «Замковый комплекс «Мир» (Мир).

Тема доклада: «Учреждения образования в м. Мир Новогрудского уезда в XIX – нач. XX вв.».

Ковалевич Наталья Александровна, научный сотрудник музея «Замковый комплекс «Мир» (Мир).

Тема доклада: «Униатский базилианский монастырь в местечке Мир в первой половине XIX в.»

Бернацкая Кристина Александровна, научный сотрудник музея «Замковый комплекс «Мир» (Мир).

Тема доклада: «Развитие культурно-познавательного, спортивного и школьного туризма в межвоенный период на примере Новогрудского воеводства».

Літвін Аляксей Міхайлавіч, загадчык аддзела ваеннай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар (Мінск).

Тэма даклада: «Дзейнасць партызанскай кавалерыі на тэрыторыі Карэліччыны (1941–1944 гг.)».

Безносик Юлия Сергеевна, научный сотрудник музея «Замковый комплекс «Мир» (Мир).

Тема доклада: «Физик-теоретик Фёдор Иванович Фёдоров – уроженец  Кореличской земли».

Кошур Святлана Андрэеўна, сябра Саюза пісьменнікаў Беларусі (Карэлічы).

Тэма даклада: «Рэдактар «Беларускай газеты» Алесь Карповіч».

Сучко Юліяна Аляксандраўна,  (Карэлічы).

Тэма даклада: «Карэліччына (1965–1970 гг.) у лічбах і фактах: па матэрыялах мясцовай газеты «Полымя».

Карэлін Уладзімір Рыгоравіч, навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат фізіка-матэматычных навук (Мінск); Мельнікаў Мікалай Пятровіч, навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі (Мінск).

Тэма даклада: «Помнікі ікананапісу Карэліччыны (па матэрыялах навуковых экспедыцый)».

Драздова Зінаіда Уладзіміраўна, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы НАН Беларусі Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, кандыдат філалагічных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Паэзія Вольгі Іпатавай: маральныя асновы лірычнага характару героя».

Шаладонаў Ігар Мiхайлавіч, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы НАН Беларусі Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, кандыдат філалагічных навук (Мінск).

Тэма даклада: «Лірычная аповесць Я. Брыля «Золак, убачаны здалёк» як люстэрка чалавечага быту і быцця».

Лапата-Загорскі Аляксандр Мікалаевіч, навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы НАН Беларусі Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры (Мінск).

Тэма даклада: «Спрэчка аўтара з самім сабой: Янка Брыль і матэрыял яго першых апавяданняў».